Aktuality2019-02-01T13:13:51+01:00

Proč použít EPS

Nešetřete tloušťkou izolace Čím silnější tepelná izolace z EPS, tím budou lepší tepelněizolační parametry budovy a vyšší úspory energie. Při konstrukci budov s téměř nulovou spotřebou energie se už [...]

Požární brožura

V srpnu 2016 vstoupila v platnost novela ČSN 73 0810 požární bezpečnost staveb, která předepisuje pro ETICS u vyšších budov určitá požární opatření. Mohou to být buďto pásy široké [...]

Meziroční spotřeba polystyrenu v pololetí klesla

Zbytečně přísná novela požárních předpisů a složité nastavení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) sloužícího k financování renovací bytových domů mimo Prahu. To jsou dva hlavní důvody stojící za poklesem [...]

Go to Top