EUMEPS MEZI SIGNATÁŘI CIRKULÁRNÍ PLASTOVÉ ALIANCE

//EUMEPS MEZI SIGNATÁŘI CIRKULÁRNÍ PLASTOVÉ ALIANCE

EUMEPS MEZI SIGNATÁŘI CIRKULÁRNÍ PLASTOVÉ ALIANCE

Závazek používat 10 milionů tun recyklovaného plastu v nových výrobcích do roku 2025

Pátek 20. září byl pro plastikářský průmysl v Evropě důležitým dnem a hodnotový řetězec EPS byl jedním z hlavních hráčů.

Paolo Garbagna, jako prezident Eumeps, se zúčastnil slavnostního ceremoniálu založení Circular Plastics Alliance v Evropském parlamentu, jako jeden z 60 evropských signatářů tohoto dokumentu.
CPA podporuje dobrovolné akce pro dobře fungující trh EU s recyklovanými plasty.
Prohlášení stanoví, jak spojenectví dosáhne cíle 10 milionů tun recyklovaných plastů používaných k výrobě nových výrobků v Evropě do roku 2025 každý rok. Tento cíl stanovila Evropská komise ve své strategii pro plasty z roku 2018 v rámci svého úsilí o podpořit recyklaci plastů v Evropě, která byla do roku 2016 méně než 4 miliony tun.
Deklarace podepsaná malými a středními podniky, velkými korporacemi, obchodními sdruženími, normalizátory, výzkumnými organizacemi a místními a národními úřady podporuje cíl 10 milionů tun a požaduje přechod k nulovému plastovému odpadu v přírodě a nulové skládkování.

Stanovuje konkrétní opatření k dosažení cíle, včetně:
Sběr a třídění: Definování a aktualizace parametrů recyklace všech polymerních materiálů s ohledem na probíhající inovace; harmonizace definice recyklovatelnosti; odhad skutečné výroby recyklovaných plastů; identifikace růstového potenciálu; spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty v Evropě na vytvoření účinného sběru s cílem optimalizovat kvalitu recyklace a shromáždění nezbytných investic k dosažení 10 milionů tun.

Design: Zlepšení designu plastových výrobků tak, aby byly více recyklovatelné a integrovaly více recyklovaných plastů.

Obsah recyklovaného materiálu: Zvýšení využití recyklovaného plastu v plastových výrobcích; zajištění bezpečnosti a kvality produktu; a podpora vývoje a revize evropských norem a pokynů pro plasty a recyklované plasty.

Výzkum a vývoj a investice: Definování nezbytných investic k dosažení cíle – včetně vývoje chemické recyklace – a příprava programu výzkumu a vývoje k identifikaci technologických překážek a uspokojení potřeb trhu a regulace.

Monitorování: Vytvoření transparentního, zaručeného a sledovatelného monitorovacího systému do 1. 1. 2021 pro sledování všech toků plastového odpadu v EU.

Správa: Vytvoření výboru pro koordinaci všech činností, stanovení nových rolí a úkolů a vypracování výroční zprávy, která bude zaznamenávat dosažený pokrok a sdělovat provozovatelům odvětví a veřejnosti dosažené cíle a opatření.

Prohlášení Aliance zůstane otevřeno k podpisu na webových stránkách Komise, aby se k ní v průběhu času připojilo více signatářů, zejména veřejné orgány a obchodní sdružení z celé Evropy.

Zainteresované strany se mohou obrátit na další informace: GROW-ENVRPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

2019-10-08T10:51:14+00:008. 10. 2019|
Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargeting. Používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím