Již v článku „Summit světových lídrů v Kanadě jednal i o znečištění oceánů plasty“ ze dne 8. 8. 2018 jsem uvedl, že ve světových mořích se vyskytuje 130 000 tun plastů ve formě granulí, perliček, drtě a prášku. Protože se jedná o částice s rozměrem pod 5 mm, řadí se mezi mikroplasty.

pixabay

 • Zpravodajství
 • 30.09.2018
 • František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR
 • Zdieľať

Je nutno si uvědomit, že každý kilogram granulovaných plastů představuje 50 000 částic. V případě jemných perličkových typů, jako např. expandovatelného polystyrenu /EPS/ pro tvarovky pak může být počet násobně vyšší. Informoval jsem krátce i o iniciativě „Operation Cleen Sweep“ /OPS/ k nulovým ztrátám granulí, která probíhá v Evropě od roku 2015.

Historie OPS spadá do roku 1991, kdy Americká chemická asociace ACC ve spolupráci se Společností plastikářského průmyslu /SPI/ vyhlásily program s metodikou a manuálem k eliminaci ztrát plastových granulí, drtě a prášku.

Postupně se k této dobrovolné iniciativě přihlásilo 23 států, za EU pak asociace výrobců plastů – Plastics Europe. Následně byl vydán manuál se základními principy pro řízení těchto procesů:

 • Dobrovolný závazek s příslibem, že nulové ztráty se stávají jednou z priorit výrobců plastů.
 • Posoudit situaci ve firmě z hlediska dodržování enviromentálních předpisů, provést audit z hlediska identifikace možných úniků granulí a způsobů jejich eliminace.
 • Realizovat úpravy zařízení a systémů spojených s jejich operacemi, včetně prachových částic.
 • Zvýšit povědomí pracovníků a osvětlit jejich zodpovědnost, využívat jejich podnětů a propagovat nejlepší návrhy.
 • Vyhodnocovat efektivitu nastavených opatření.
 • Součástí manuálu byly návody praktických řešení a školení pro granulce, pytlování, oktabinování, plnění do cisteren , do kontejnerů pro nákládku do cisteren, kamionů , kontejnerů.
 • V závěru byl uveden formulář pro přihlášení se k řešení nulových ztrát.

Ve výroční zprávě Plastics Europe za rok 2017 bylo konstatováno, že za poslední desetiletí se snížil výskyt odpadních granulí o 75 %, avšak do iniciativy je zapojena pouze necelá poloviny výrobců primárních plastů– konkrétně následujících 26 firem.

BASF Ercros Sabic Europe
BEWI Insulation (SE) Evonik Solvay
Borealis ExxonMobil Total
Braskem INEOS Trinseo
Chevron Phillips Chemicals INEOS – Styrolution Versalis
Covestro Inovyn Vestolit
DOW EUROPE Lanxess Vinnolit
DuPont LyondellBasell Vynova
Elix Polymers Repsol

 

Kromě výrobců primárních plastů je zapojeno 17 evropských národních plastikářských asociací. Zárovň jsou uvedeny ukázky nejlepších řešení v celém řetězci od výrobce, přes distribuci až ke zpracování.

Koncem května letošního roku zpracoval rakouský výrobce polyolefinů – firma Borealis návod „How to aplly operation clean sweep to achieve zero pellets and powder loss“, ve kterém shrnují nejlepší techniky řešení ve výrobě granulátu a jeho přepravě. zpracování, včetně recyklace, školení zaměstnanců a audit efektivity procesů.

Do všech těchto aktivit investovali 4 mil. euro. V rámci měření zjistili, že na vstupu Dunaje do Rakouska připluje 14 tun polyetylenu, na výstupu z Rakouska se toto množství zvýší na 41 tun. Borealis k tomu přispívá pouze 30 kilogramy, zbytek jde na vrub distributorům a zpracovatelům.

Z oblasti zpracovatelů je na místě uvést aktivity německé obalářské asociace IK Indistrievereinigung Kunstststoffverpakungen, která iniciovala zapojení svých členů, z nichž 46 má auditované a certifikované procesy úspor.

Situace v českém plastikářském průmyslu je z pohledu zapojení do dobrovolných závazků k nulovým ztrátám granulátu neuspokojivá. Z téměř 50 výrobců primárních plastů, kompoaunderů a výrobců regranulátu a téměř 3 000 zpracovatelů plastů se nikdo k této iniciativě nepřihlásil.

Přitom snižování výskytu odpadních plastových granulí, perliček, drtě a prášku má kromě environmentálních i příznivé ekonomické efekty.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz / 30.9.2018