WORKSHOP “Pěnový polystyren a cirkulární ekonomika II”

28.4.2022 od 10 hodin v Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Náměstí G. Karse 7/2, Kralupy nad Vltavou

Program

9:30-10:00        Registrace účastníků, káva

10:00-10:10      Úvodní slovo, shrnutí závěrů předchozího workshopu, seznámení s programem workshopu. (Ing. Ivan Souček. Ph.D., SCHP ČR)

10:10-10:30      Analýza materiálových toků EPS v ČR (Ing.Pavel Zemene, Ph.D., SEPS)

Hodnotový řetězec EPS

10:30-10:45      Výrobci suroviny a cirkulární ekonomika (Synthos)

10:45-11:00      Zpracovatelé EPS a cirkulární ekonomika (SEPS)

11:00-11:15      Recyklace EPS (Inoplast, Ekostyren, Novopol)

11:15-11:30      Přestávka, káva

Cirkulární ekonomika EPS v praxi

11:30-11:40      Sběrný dvůr: sběr, třídění a předúprava EPS odpadů (Ing. Luboš Němec TSM)

11:40-11:50      Recyklace odpadního EPS z dotřiďovací linky (Ing. Bruno Buchta)

11:50-12:00      Nakládání se stavebním EPS odpadem (Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.)

12:00-12:15      Diskuze

12:15-13:00      Přestávka, občerstvení

Státní správa, EPR, odpadové hospodářství

13:00-13:15      Podpora opětovného využití stavebního odpadu (zástupce MPO)

13:15-13:30      Podpora sběru, třídění a recyklace obalového a komunálního odpadu, dostupná data o odpadech a recyklaci jednotlivých plastů (zástupce MŽP/SFŽP/CENIA)

13:30-13:45      Podpora recyklace EPS, data o množství EPS obalů v ČR (zástupce EKO-KOM)

Moderovaná diskuze (moderátor: Mgr. Petr Holub)

13:45-14:30      Hlavní témata: zajištění statistických dat, podpora šíření pilotních projektů do dalších měst, spolupráce se společnostmi v oblasti odpadového hospodářství

14:30-14:45      Návrh dalšího postupu

14:45-15:30      Občerstvení, networking, neformální diskuze

 

 

 

Srdečně zváni jsou především účastníci, kteří předpokládají svoje aktivní zapojení v diskusi. Pro registrované zájemce je účast bezplatná. Registrujte se, prosím, co nejdříve, nejpozději do 22. 4. 2022, na e-mailové adrese info@epscr.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že na našich akcích pořizujeme záznamy a fotodokumentaci pro účely prezentace a archivace.

Workshop je realizován v rámci projektu CZ. 01. 1. 02 / 0.0 / 0.0 / 20_369 / 0024004 „Plasty IV“, podporovaného v rámci OPPIK, programu Spolupráce – Technologické platformy.