V rámci pilotního programu Sdružení EPS ČR a TSM Kralupy byly na sídlišti a ve sběrném dvoře v Kralupech nad Vltavou rozmístěny sběrné nádoby pro sběr čistého odpadního pěnového polystyrenu z obalů. Projekt sklízí úspěch již zkraje fungování, kdy občané do nádoby svědomitě vyhazují EPS určené k recyklaci.