Evropská asociace výrobců primárních plastů Plastics Europe zveřejnila na svých webových stránkách v dubnu druhou zprávu o plnění projektu Operation Clean Sweep /OCS/ za rok 2018. Základní informaci o tomto projektu jsme již 30.9. 2018 přinesli v článku „Iniciativa k nulovým ztrátám plastových granulí“.

ilustrační foto/flickr

  • Publicistika
  • 02.05.2019
  • František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR
  • Zdieľať

Plastové pelety /granule, perličky/ se vzhledem ke svému rozměru řadí mezi mikroplasty z výrob, tj. produkty s rozměry 0,1 – 5,0 mm. Podle studie Eunomia z roku 2018 jsou nejčastějšími mikroplasty v evropských vodních tocích obrusy z pneumatik, plastové pelety a vlákna z praček.

Plastové granule se balí variantně do 25 kg polyetylenových pytlů, které se následně ukládají na palety s množstvím až 1500 kg granulátu, nebo se plní do kartonových oktabínů s PE vložkou o hmotnosti granulátu 500-1300 kg nebo do big bagů o hmotnosti 500-1000 kg. Pro velkokapacitní přepravu se využívají zámořské kontejnery s hmotností granulátu do 25 000 kg a autocisterny s množstvím až 35 000 tun granulátu.

Při plnících a logistických operacích může dojít k protržení obalu a vysypání granulí. K dalším ztrátám granulí může docházet u zpracovatelů na finální plastové výrobky. V celém tomto řetězci je nezbytné řešit minimalizaci ztrát, počínaje prevencí /školení/ a realizací technických opatření. V systému OCS nejsou zatím zapojeni recyklátoři odpadních plastů.

O progresivním růstu počtu zapojených výrobců, asociací a zpracovatelů v období 2015-2018 vypovídá následující obrázek.

V průběhu roku 2018 přistoupilo k iniciativě dalších 26 výrobců primárních plastů, takže je zapojeno 98 % evropských firem z Plastics Europe. V loňském příspěvku jsem uvedl jmenovitě 26 firem, dnes uvádím 19 nových. Přihlášky několika dalších se projednávají.

Arkema, Basell Orlen, Chemours, Daikin, Dyneon, Eval, Gabriel Technologie, Huntsman, Jackon, Novamont, Radici, Ravago, Shell, Shin-Etsu, Sibur, Sunpor, Synthos, Unipol, Vitrex.

Z výrobců z bývalého Československa je zapojen výrobce PS a EPS – firma Synthos, chybí však významní výrobci polyolefinů Chemopetrol Litvínov a Slovnaft Bratislava a PVC Spolana Neratovice a CHZ Nováky.

Prostřednictvím EUMEPS – Evropské asociace výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu, která se voni zapojila, se účastní i členové Sdružení EPS ČR.

Složitěji se jeví problematika mikroplastů z legislativních hledisek. V lednu 2019 publikovala SAPEA – Vědecká rada pro politiku evropských akademií věd první verzi 150-tistránkové zprávy „A Scientific Perspektive on Microplastics in Nature and Society“.

Analyzovali několik tisíc studií o problematice mikroplastů. V letech 1986 –2014 se věnovalo problému průměrně ročně méně než 10 originálních studií, v následujícím období došlo k prudkému nárustu až na 60 v roce 2018.

Největší pozornost byla věnována mořím a plážím, následovala pitná voda a vliv na zdraví. Působení na organizmy bylo zaměřeno především na mořskou faunu. Po připomínkách bude zveřejněna finální verze s návrhy na restrikce na podzim 2019.

Evropská chemická agentura /ECHA/ dostala od EK úkol připravit restriktivní opatření ohledně mikroplastů v rámci REACH – Annex XV. Dne 20.3.2019 byla zveřejněna 140-stránková studie k veřejné šestiměsíční diskuzi. Součástí jsou i návrhy definic a restrikcí.

Výrobky nemohou být uváděny na trh pokud obsahují více než 0,01 % mikroplastů. Týká se např. kosmetických přípravků, zubních past, pracích prostředků apod.

Mikroplasty jsou definovány jako materiály z pevných polymerů, obsahující částice s přimíchanými aditivy nebo jinými substancemi v koncentracích nad 1,0 % hm. s rozměry mezi jedním nanometrem a 5 mm /dolní hranice významně zpřísněna z dnešní hodnoty 0,1 mm/. Pro vlákna jsou navrženy délky 3 nanometry až 15 mm a průměr nad 3 nanometry.

Do výjimek jsou navrženy :

  • Přírodní polymery nemodifikované chemicky
  • Biodegradabilní polymery
  • Produkty pro stavebnictví – nátěry, povlaky a polymery uzavřené v pevné matrici

Očekává se další diskuze na čtyřech plánovaných zasedáních expertů s tím, že finální verze bude k dispozici v březnu 2020.

Potěšitelné jsou i praktické aktivity ke snížení množství mikroplastů v přírodě. Jak již bylo uvedeno, nejvíce mikroplastů se uvolňuje na silnicích z pneumatik. Oděry jsou následně spláchnuty a pokud se dostanou na čistírnu odpadních vod, mají tam jenom omezené možnosti samostatné separace. Část se zachytí v kalech, které se využívají jako hnojivo v zemědělství.

Dánská firma KD Group vyvinula postup na separaci až 90 % mikroplastů v čistírnách odpadních vod. Web idnes.cz referuje i o plastové kouli pro pračky, která dokáže zachytit až třetinu ze 700 tisíc uvolněných mikrovláken z typické šestikilogramové náplně pračky.

Předcházení ztrát plastových granulí v procesech výrob, distribuce a zpracování přispívá ke zlepšení životního prostředí. Větší pozornost si zaslouží separace mikroplastů v čistírnách odpadních vod a při praní oděvů.

Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz / 2.5.2019