V srpnu 2016 vstoupila v platnost novela ČSN 73 0810 požární bezpečnost staveb, která předepisuje pro ETICS u vyšších budov určitá požární opatření. Mohou to být buďto pásy široké 900 mm nebo jiná řešení odzkoušená podle ČSN ISO 13 785-1.

Použití 900 mm širokých pásů z materiálů třídy reakce na oheň A1/A2 velmi komplikuje realizaci a navíc prodražuje celou investici do zateplení. Proto pro vás Sdružení EPS ČR připravilo přehlednou brožuru odzkoušených požárních ekvivalentních řešení.