Nešetřete tloušťkou izolace

Čím silnější tepelná izolace z EPS, tím budou lepší tepelněizolační parametry budovy a vyšší úspory energie. Při konstrukci budov s téměř nulovou spotřebou energie se už dnes používá tloušťka expandovaného polystyrenu 24 až 27 cm. Tato tloušťka bude od roku 2020 na základě směrnice Evropské unie standardním požadavkem pro všechny novostavby.
Nákladově optimální tloušťka tepelné izolace je podle odborníků přibližně 20 cm, přičemž se berou v úvahu energetické požadavky domů, které reagují na pravděpodobný vývoj investičních nákladů a cen energie v nejbližších deseti letech.
V případě průměrného rodinného domu znamená zvýšení tloušťky EPS z 10 na 20 cm zvýšení fi nančních nákladů na zateplení stěn přibližně o 3 až 4 %, avšak úspora nákladů na vytápění se zvýší přibližně o 10 % ročně.
Použitím správné tloušťky a správného způsobu zateplení se zajistí nejen tepelně technické, ale i hygienické požadavky.