Období od konání 96. členské schůze Sdružení EPS ČR byla činnost limitována opatřeními k zabránění šíření koronaviru. A tak se jednání Rady i s partnery uskutečnila prostřednictvím videokonferencí. Další členská schůze je plánována na 11.6. v Dačicích již v obvyklém formátu. Většina produktů, vyrobených členy Sdružení má aplikační uplatnění ve stavebnictví, následují tvarovky pro obaly.

Podle statistických údajů vzrostla v ČR stavební produkce v prvním čtvrtletí oproti loňskému čtvrtému čtvrtletí o 2,9 %. V samotném březnu však poklesla oproti stejnému měsíci vloni o 2,3 %. Dá se očekávat, že horší čísla budou vykázána za duben a květen, kdy stavební firmy oznamovaly přerušení činnosti, zejména z důvodu nedostatku zahraničních pracovníků, kteří se hromadně vraceli domů a zpátky se kvůli neprostupným hranicím nedostali.

Index nákupních manažerů PMI za stavebnictví ve třech největších evropských ekonomikách poklesl v dubnu na 15,1 bodu, proti březnovému ve výši 33,5 bodu. Pokles v ČR bude pravděpodobně nižší. Po celou dobu totiž výroba EPS suroviny a jeho zpracování pokračovaly a pokles se odhaduje pouze maximálně o 5 %, což lze v dalším období dohnat.

Podle tiskové konference Svazu moderní energetiky, Aliance Šance pro budovy /členem je i Sdružení/ a Národního centra energetických úspor mohou ekonomiku, po skončení opatření proti koronaviru, nastartovat zelené investice, typu Nová zelená úsporám, Zateplování nebo Výstavba pro obce. Jedna koruna vložená do podpory kvalitních budov a obnovitelných zdrojů vybudí celkovou investici dvě až čtyři koruny. Doporučují zachovat i pro období po r. 2020 programy podporující energeticky úsporné budovy pro bydlení, ve veřejné sféře i podnikatelských aktivitách, přičemž potenciál je proti současnosti dvoj-až trojnásobný. Vždyť 586 budov ze 771 ústředních vládních budov nesplňují požadavky na energetickou náročnost a stát utrácí zbytečně za energie 500 mil. Kč ročně. A právě zde je potenciál pro aplikace izolantů.

Na požadavek německých centrálních institucí zpracoval výzkumný ústav IFEU, který se již 40 let zabývá problematikou životního prostředí a udržitelností, hodnocení různých izolačních materiálů pro stavebnictví. Studie je dostupná na www.ifeu.de/projekt/bewertung-von-daemmstoffalternativen.     Izolanty z EPS byly hodnoceny na prvním místě z hlediska ekologických parametrů v aplikacích ETICS, plochá střecha a perimetr. Následují izolace z minerální vlny a celulózových vláken. U EPS je ceněna zejména recyklovatelnost, i když i v ostatních parametrech vykazovaných v rámci Environmentálních deklaracích o produktu /EPD/ zaujímá nejpříznivější postavení.

K propagaci EPS byl z prostředků Sdružení nadabováno video „Příběh polystyrenu“, které je ke zhlédnutí na www.epscr.cz nebo www.youtube.com/watch?v=Dr-18pR3r-E . Připravuje se ke zveřejnění na našem webu publikace mateřské asociace EUMEPS o aplikacích EPS v obalech a informace o výstavbě závodu na recyklaci stavebních odpadů s dříve používaným retardérem hoření HBCDD technologií PoystyeneLoop v Nizozemí. Byly publikovány i články na téma: Připravte svůj domov na letní vedra, Izolace chrání zdraví lidí i jejich peněženky, Proč zateplit dům.

Evropská komise zveřejnila 11.3.2020 „Nový akční plán pro běhové hospodářství. Čistší a konkurenceschopnější Evropa“. Množství komunálních odpadů by se mělo v příštích deseti letech snížit na polovinu. Pro plasty aplikované v obalech, ve stavebnictví a ve vozidlech budou navrženy parametry na obsah recyklovaného materiálu ve výrobcích.

Odvětví stavebnictví je zodpovědné za 35 % celkové produkce odpadů v EU. Odhaduje se, že emise skleníkových plynů z procesů od těžby materiálů, přes produkci stavebních výrobků, výstavbu a renovace představují 5 –12 % z celkových vnitrostátních emisí skleníkových plynů. V nejbližší době se očekává v EU vyhlášení iniciativy „renovační vlna“, která by měla vést k výraznému zlepšení energetické účinnosti i s ohledem na optimalizovaný environmentální profil a delší životnost budov. V rámci revize cílů týkajících se využití stavebního a demoličního odpadu bude EK věnovat zvláštní pozornost izolačním materiálům, které vytvářejí stále větší podíl odpadů.

V ČR tvoří paneláky 57 % z bytového fondu. Nějakou formou je zatepleno kolem 80 % z nich. Polovina ze zateplených neodpovídá dnešním standardům. Nejstarší paneláky se dožívají 70 let, což je výrazně více než byla plánována jejich životnost. Při jejich demolicích by se měl uplatňovat nový přístup z oblasti cirkulární ekonomiky – dekonstrukce. Nejenom odpady na minerální bázi, ale i plasty typu PVC, PE a EPS by se měly vytřídit k recyklaci. Nakonec to vyplývá i z dokumentu EK „Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov“, který byl publikován 21.2.2020.

Sdružení EPS ČR pokračuje v aktivitách v oblasti využití odpadního EPS z obalů a z izolací. K zmapování toku a potenciálu využití těchto odpadů uzavřelo smlouvu s INCIEN. Na evropské úrovni se stalo Sdružení členem družstva pro podporu výstavby zařízení na fyzikálně-chemickou recyklaci stavebních izolantů EPS s HBCD o kapacitě 3 tis. tun/rok v Nizozemsku. Z kontrolního dne průběhu výstavby vyplývá, že situace s koronavirem způsobila několikatýdenní skluz, který však neohrožuje plánované najetí v příštím roce.

Úspěšně pokračuje spolupráce s Technickými službami města Kralup n. Vlt., kde občané mají možnost odvážet rozměrnější odpady z EPS do Sběrného dvora. Sdružení jim pronajalo zařízení na komprimaci těchto odpadů. Z tohoto materiálu se pak tzv. mechanickou recyklací vyrábí standardní polystyren pro další použití.

Výrobci a zpracovatelé polystyrenů přejímají zodpovědnost za svoje komodity a postupně realizují nové způsoby zpracování PS odpadů tzv. chemickou recyklací. Konkrétně se jedná o depolymerizaci na monomer styren, který se po vyčištění použije na výrobu panenského polystyrenu. Proces realizují firmy Total a Ineos. Firma BASF, která je průkopníkem technologií částicové pěny EPS, uvedla na trh typy pro tvarovkářské i stavební aplikace EPS, ve kterých je nahrazena část fosilního etylenu pro výrobu styrenu etylenem z rozkladu /pyrolýzy/ bioodpadů a odpadních plastů.

Pandemie plastikářský průmysl neohrozila, ba naopak zvýraznila nenahraditelnou roli plastů, avšak využívání odpadů po skončené životnosti se musí stát nezbytností.

Ing. František Vörös – konzultant