Organizační struktura

Ing. Pavel Zemene, PhD.

předseda Sdružení EPS ČR

Ing. Jiří Kudlička

místopředseda Sdružení EPS ČR

Martina Bedrnová, DiS.

asistentka Sdružení EPS ČR

Ing. František Vörös

konzultant sdružení EPS ČR

Rada Sdružení EPS ČR

Ing. Jiří Kudlička

vedoucí PS komunikace

Ing. Tomáš Novotný

vedoucí PS požární bezpečnost

Ing. Pavel Zemene, PhD.

vedoucí PS standardizace a PS kvalita

Ing. František Vörös

vedoucí PS zdraví, bezpečnost a ŽP

Ing. Miroslav Jelen

vedoucí PS tvarovky a obaly