Účelem tohoto dokumentu je jasně kvantifikovat chování pěnového polystyrenu (EPS) jako stavebního izolačního materiálu při požáru. Dokument zvažuje všechny aspekty chování EPS při požáru z hlediska uvolňování tepla, šíření plamene, tvorby a toxicity kouře a jeho příspěvku k šíření požáru. Jsou zde podrobné informace o parametrech EPS jako základ pro vyhodnocování jeho chování v případě vystavení zdrojům požáru.

Také je zde vyhodnocen vliv přísad omezujících hoření. Tyto informace se dají využít pro posouzení míry rizika, která bere v úvahu složitost reálného požáru a obtížnost modelování reálných požárních situací na základě zkoušek na zmenšených modelech.

Zásady řešení zateplení

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.

Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1.