Na téma recyklovatelnosti a nezávadnosti polystyrenových hmot jsem na tomto webu napsal několik článků:

1.9.2018 – Rozšířená zodpovědnost výrobců a zpracovatelů PS hmot

21.11.2018 – Dobrovolný závazek výrobců expandovatelného polystyrenu /EPS/ a jeho                                               zpracovatelů v rámci asociace EUMEPS

14.1.2019 -Německý úřední šiml falešně zařehtal k recyklovatelnosti pěnového polystyrenu

16.2.2019 – Legislativa k odpadním plastům ignoruje fakta.

Příliš často se v mediích i interních předpisech obchodních řetězců objevují nesprávné údaje. Jako příklad uvádím, že Tesco přidělilo třem plastům pro aplikace v jejich řetězci červenou kartu – PVC, PS a bioplastu PLA.

V článku „Kein Verbot von Verpackungen aus Styropor“, zveřejněném dne 3.6.2019 na www. k-zeitung.de se k tomuto problému vyjádřila asociace IK Industrievereinigung Kunstoffverpackungen, když poukazuje na některé veřejné pochybnosti o EPS. Následuje volnější překlad.

Z pohledu IK tisková zpráva Evropské komise ze dne 21. května 2019 o směrnici EU o jednorázových plastech (směrnice o jednorázových plastech) a článek v Süddeutsche Zeitung ze dne 22. května 2019 způsobily některá nedorozumění. To podkopává obraz expandovaného polystyrenu/EPS nebo též Airpop, Styrofoam/ jako zavedeného a účinného plastového obalu. IK využila této příležitosti k uvedení některých faktů o obalech EPS.

Evropská směrnice o jednorázových plastových obalech nezakazuje obaly EPS obecně, jak naznačuje nadpis v Süddeutsche Zeitung.  Smyslem zákazu jsou obaly, které chrání potraviny, určené k přímé spotřebě bez další přípravy. Tato směrnice EU se výslovně netýká všech ostatních obalů EPS.

Obaly z EPS, které jsou uvedeny ve Směrnici, jsou jednou z mnoha aplikací EPS. Největší část je aplikována při balení elektrických spotřebičů, zejména bílého zboží, dále v přepravních kontejnerech pro citlivé lékařské a farmaceutické výrobky, které musí být tepelně izolovány, tj. účinně chlazeny nebo udržovány v teple. Obaly EPS ve formě podložních tvarovek se také používají v potravinářském průmyslu k ochraně potravin citlivých na teplotu, jako jsou čerstvé ryby, čerstvé maso nebo citlivé ovoce a zelenina. Ve všech těchto aplikacích je EPS díky svým vlastnostem obtížně nahraditelný. Žádná z materiálních alternativ neposkytuje lepší ekologický profil pro balení a přepravu tohoto zboží (Zdroj: EUMEPS / FWC 2018 LCA Fish Box).

Podle IK je EPS velmi dobrý materiál pro recyklaci, protože se skládá výhradně z polystyrenu. Podle studie společnosti Conversio je v Německu téměř 50 % materiálu úspěšně recyklováno. Vyznění v článku Süddeutsche Zeitung však vyvolává dojem, že EPS nelze recyklovat sám o sobě a narušil by recyklaci jiných materiálů.

Podle IK je EPS již mnoho let recyklován v Německu specializovanými firmami jak do výrobního cyklu pěnových PS produktů, tak je transformován na nový standardní PS (Zdroj: Conversio, studie 2017 o odpadech EPS). Tyto společnosti pracují s dodavateli nábytku a elektroniky. V Německu mohou spotřebitelé dodávat obaly EPS (např. obal pračky) k recyklaci na sběrných místech nebo v recyklačních střediscích, které zajišťují recyklaci. Celkově lze podle IK shromáždit 80 % všech obalů EPS mimo žlutý kontejner. Malé množství použitého obalu EPS se likviduje v mnoha komunitách ze žlutého pytle nebo kontejneru. Dosud tato malá množství nejsou z ekonomických důvodů roztříděna třídírnami a přiváděna k recyklace materiálu. I zde průmysl pracuje na nových recyklačních postupech.

IK poukazuje na následující fakta o EPS: Obaly z EPS se skládají z 98 % vzduchu, obal tvoří pouze 2 % polystyrenu. Stejně jako většina vysoce kvalitních plastů není EPS biologicky rozložitelný. EPS jako obalový materiál nabízí stabilitu, vysokou pevnost v tlaku, je také vodovzdorný, odolný proti nárazům a vykazuje příznivé tepelně izolační vlastnosti, jak vyžadují některé aplikace. Biologicky rozložitelné plasty na druhé straně byly upřednostňovány pro aplikace zahrnující sběr biologického odpadu nebo folie pro zemědělské účely, i když jejich rozložitelnost je stále více zpochybňována.

EPS nemá díky mediální kampani dobrou pověst. Materiál je však úsporný a efektivní v ochranné funkci jako obal. Jiné materiály často nejsou zelenější alternativou, když výroba EPS vyžaduje méně surovin, chemikálií a vody než jiné obalové materiály. Například EPS spotřebovává o třetinu méně vody ve srovnání s laminovanou lepenkou a je přitom osmkrát lehčí (Zdroj: EUMEPS / FWC 2018 LCA Fish Box).  EPS je odborníky považován za velmi udržitelný obalový materiál.

Analýzy ukázaly, že pěnový polystyren představuje méně než jedno hmotnostní procento z množství plastu nacházejícího se na plážích. Je zavádějící tvrzení, že EPS je nejčastěji se nacházející  plast na pláži  s podílem 31 % z celkového počtu odpadů. (Zdroj: Technické zprávy JRC, Položky odpadů TOP Marine Beach v Evropě).Z důvodů, které jsou pro průmysl nesrozumitelné, je pěnový polystyren uváděn jako samostatná kategorie ze všech nalezených plastů. Takto zpracovaný rozbor nejčastěji nalezeného odpadu na pláži, na který se vztahuje směrnice o jednorázových plastech, přispívá k nejasnostem a nesprávnému výkladu o aplikacích pěnového polystyrenu.

Ing. František Vörös, konzultant Sdružení EPS ČR