EPS2020-05-25T09:46:30+02:00

O Sdružení EPS ČR

Jsme národní organizace s cílem:

  • podporovat efektivní využití odpadního EPS (cirkulární ekonomika)

  • propagovat výrobky a aplikace z EPS
  • podílet se na tvorbě norem

  • kontrolovat kvalitu výrobků z EPS

  • poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS

  • zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS

  • podporovat používání výrobků z EPS, a tím se podílet na úsporách energie

  • podílet se na ochraně spotřebitele
Sdružení EPS - zeměkoule

Co je to pěnový polystyren?

Pěnový polystyren (zkráceně EPS) je univerzální materiál s pestrou škálou možností využití. Kromě stavebnictví je používán například také jako surovina pro zhotovování modelů, kulis, různých forem pro odlévání kovů a pro celou řadu jiných výrobků. Mezi nimi zaujímají významné postavení obaly vyrobené z EPS.

Jejich obliba u spotřebitelů pramení z vynikajících vlastností EPS, jako jsou například:

ikona - štít

Odolnost proti stlačení, vlhkosti a teplotním výkyvům

ikona - lehkost

Nízká hmotnost a velká tvarová přizpůsobivost

ikona - hygiena

Hygienická nezávadnost a čistota

Aktuality

Všechny aktuality

Často kladené otázky

Sestavili jsme seznam Vašich nejčastěji kladených otázek

Oba izolanty existují vedle sebe na trhu již desítky let a našly si svoje uplatnění v mnoha oblastech.Co se týká zateplování, používá se pěnový polystyren více při aplikacích , kde je výhodou menší měrná hmotnost při vyšší pevnosti a nižší nasákavosti vody než je tomu u minerální vlny.Z toho vyplynuly především aplikace jako zateplení fasád,podlah a plochých střech, kde má pěnový polystyren větší podíl.Minerální vlna se používá především k izolaci šikmých střech,příček, provětrávaných fasád a tam, kde jsou zvýšené nároky na požární bezpečnost.

Pěnový polystyren je zdravotně neutrální, používá se i na obaly pro potraviny jako např. mražené ryby , ovoce apod.Během mnoha desítek let jeho používání ( byl objeven v roce 1950) se neprokázaly žádné negativní účinky na lidské zdraví.

Při vnějším zateplení např. fasády je tomu právě naopak – zateplení výrazně sníží nebo odstraní kondenzaci vodní páry .Pokud se výjimečně objeví plísně a zvýší vlhkost není to způsobeno zateplením, ale tím, že se většinou současně mění i okna a několikanásobně se sníží přirozená výměna vzduchu.Pak je třeba upravit režim  větrání.

Pojem “dýchání domu” je fyzikální nesmysl, protože v našich podmínkách dochází k výměně vzduchu stěnami domu jen asi ze 3 %.Bez ohledu na provedení konstrukce stěny dochází k potřebné výměně vzduchu jiným způsobem – větráním, netěstnostmi, digestořemi,ventilátory apod.

Pěnový polystyren má velmi nízkou měrnou hmotnost – asi 15 kg/m3 , což určuje i nízkou spotřebu energie na výrobu 1 m3. EPS se vyrábí tzv. napěňováním vstupní suroviny pomocí vodní páry.Malé tvrdé perličky suroviny o průměru kolem 1mm se pomocí páry napění na kuličky o průměru asi 4mm, čímž zvětší asi 50x svůj objem.
Součástí výroby pěnového polystyrenu nejsou žádné další přísady ani lepidla.Na hotové desky se EPS řeže pomocí teplého drátu.

Všechny otázky

Kontaktujte nás, rádi vám odpovíme vaše otázky

Online formulář
Go to Top