Zbytečně přísná novela požárních předpisů a složité nastavení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) sloužícího k financování renovací bytových domů mimo Prahu. To jsou dva hlavní důvody stojící za poklesem meziroční spotřeby pěnového polystyrenu (EPS) o 1,9 % na necelých 28 tisíc tun v pololetí roku 2017.