O Sdružení EPS ČR

Jsme národní organizace s cílem:

  • podporovat efektivní využití odpadního EPS (cirkulární ekonomika)

  • propagovat výrobky a aplikace z EPS
  • podílet se na tvorbě norem

  • kontrolovat kvalitu výrobků z EPS

  • poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS

  • zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS

  • podporovat používání výrobků z EPS, a tím se podílet na úsporách energie

Sdružení EPS - zeměkoule

Členové a poslání sdružení EPS ČR

Členy sdružení jsou výrobci suroviny pro EPS, výrobci aplikací z EPS a další firmy a odborníci z oblasti EPS působící v ČR a SR. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem aliance ŠANCE PRO BUDOVY a družstva PolyStyreneLoop.

Ing. Pavel Zemene, PhD.

předseda Sdružení EPS ČR

Ing. Pavel Zemene, PhD.

předseda Sdružení EPS ČR